Om giresta kyrkas musikstiftelse

Giresta Kyrkas Musikstiftelse bildades i mars 1989 på initiativ av Anders Walls Stiftelse och har sedan dess arrangerat mer än 300 konserter i kyrkan. Musikstiftelsens ändamål är att stödja utbildning och vidareutbildning inom det musikaliska området. Musikstiftelsens omfattande stipendiatprogram ger möjlighet till en variationsrik konsertverksamhet, inspelningar och kvalificerad utbildning. Konsertverksamheten omfattar också andra artister med anknytning till Musikstiftelsen. Den stöds alltfort av årliga bidrag från Anders Walls Stiftelse. Genom stiftelsens försorg har också flera högklassiga instrument anskaffats, som återfinns i kyrkan, nämligen en Steinwayflygel, en cembalo och en ny orgel (invigd 1992).

Varje år arrangeras 6-10 konserter. Tidpunkten är i de flesta fall lördagar kl 16.00. Konserterna varar vanligtvis ca 70 minuter utan paus. 

Giresta kyrka är belägen några kilometer öster om Örsundsbro, som i sin tur ligger mellan Uppsala och Enköping (se karta).

Verksamheten leds av en styrelse som består av: Peter Friis Johansson, Cari Hildebrand, Barbro Lundberg, Olle Nordberg (ordförande), Anders Wall, Charlotte Wall och Carin Åblad-Lundström. 

För ytterligare information kontakta:
Peter Friis Johansson, musikchef
e-post: musikchef(at)giresta.se
Olle Nordberg, ordförande
e-post: musik(at)giresta.se