stipendiater

CD-skivor

Musikstiftelsens stipendiater utgör kärnan av dess verksamhet. Varje år sedan 1990 har två, ibland tre, stipendiater utsetts. Stipendiesumman har varit betydande och uppgår f.n. till 100.000 kr per stipendiat. Pengarna skall användas till kvalificerade studier på stipendiaternas respektive specialområde. I bestämmelserna för stipendierna ingår att stipendiaten skall ge en konsert i Giresta kyrka, i regel samma år som stipendiet delas ut. Flera stipendiater har senare återvänt till kyrkan med jämna mellanrum för att ge konserter och därmed givit publiken en möjlighet att följa deras karriär i musiklivet. Från och med 2011 har vi varje år en speciell konsert med en tidigare stipendiat för att hålla kontakten levande.

2019 års stipendiater är mezzosopranen Elisabeth Leyser samt cellisterna Amalie Stalheim och Kristina Winiarski. Här finns en lista över samtliga stipendiater.

Vid Musikstiftelsens 10-, 15-, 20- och 25-årsjubileer. Vid 25-årsjubileet utgavs en CD-skiva med musik från stipendiatkonserterna 2009-2014. På den kan man lyssna på Joel Annmo (tenor), Sofie Asplund (sopran), Peter Friis Johansson (piano), Joa Helgesson (baryton), Emil Jonason (klarinett), Duo Kemi (Daniel Migdal, violin, Jakob Kellermann, gitarr), Richard Laby (baryton), John Nalan (Zhang) (piano) och Luthando Qave (baryton). Dessutom finns ett spår med Dahlkvistkvartetten från en konsert med Musikhögskolans diplomstuderande. Skivan kostar 100 kr och kan köpas i kyrkan i samband med konserterna eller beställas per e-post på: musik@giresta.se. Även tidigare jubileumsskivor finns tillgängliga för försäljning.