21/10 Stipendiatkonsert: Elna Carr, violin

Ellen Nibeths debut-CD ”Let Beauty Awake” har fått ett mycket positivt mottagande.
Ellen Nibeths debut-CD ”Let Beauty Awake” har fått ett mycket positivt mottagande.

Höstens program i Giresta

Lördag 26 augusti kl. 16.00
ELLEN NISBETH, viola och BENGT FORSBERG, piano
På programmet i Giresta står musik av Robert Schumann 
(Märchenbilder), Edvard Grieg (Violinsonat nr 3, c-moll), J S Bach 
(Gigue ur Partita nr 2) och tre kompositioner av den engelska
tonsättaren P. Grainger ur "Scandinavian Suite" och "In a Nutshell".

Lördag 21 oktober kl. 16.00
Stipendiatkonsert: ELNA CARR, violin
Elna Carr kommer tillsammans med sin sambo, pianisten Håkan Quennerstedt, uppväxt i Uppsala, och spelar Beethovens Vårsonat, Brahms sonat nr 3 i d-moll och Stravinskijs Divertimento. 

Lördag 11 november kl. 16.00
Stipendiatkonsert: MARLENA KEINE, sopran
Marlena Keine, som har studerat vid Musik- och teateraka-
demien i Tallinn och vid Hanns Eisler-akademien i Berlin, 
ackompanjeras av Agnese Eglina. Hennes program inne-
håller både operaarior och romanser. 

Lördag 25 november kl. 16.00
VAMLINGBOKVARTETTEN, JAKOB KORANYI, cello, KARIN HAGLUND, piano, PETER FRIIS JOHANSSON, piano
Musik från Franz Schubert sista levnadsår, ett år då han lyckades komprimera allt han ville säga som tonsättare.