Om giresta kyrkas musikstiftelse

25-årsjubileum 2014

Natalya Pasichnyk, piano och Jakob Koranyi, cello

År 2014 firade Giresta kyrkas musikstiftelse sitt 25-årsjubileum. Jubileet firades lördagen den 23 augusti med två konserter med medverkan av Giresta-stipendiaterna Per Tengstrand, piano, Jakob Koranyi, cello samt sångarna Emma Vetter, sopran och Luthando Qave, baryton. I samband med konserterna presenterades en jubileumsskrift och en jubileums-CD.

Giresta Kyrkas Musikstiftelse bildades i mars 1989 på initiativ av Anders Walls Stiftelse och har under de 28 år som förflutit arrangerat omkring 300 konserter i kyrkan. Musikstiftelsens ändamål är att stödja utbildning och vidareutbildning inom det musikaliska området. Den vänder sig i första hand till musikstuderande vid Musikhögskolan och Operahögskolan i Stockholm. Musikstiftelsens omfattande stipendiatprogram ger möjlighet till en variationsrik konsertverksamhet, inspelningar och kvalificerad utbildning. Konsertverksamheten omfattar också andra artister med anknytning till Musikstiftelsen. Den stöds alltfort av årliga bidrag från Anders Walls Stiftelse. Genom stiftelsens försorg har också flera högklassiga instrument anskaffats, som återfinns i kyrkan, nämligen en Steinwayflygel, en cembalo och en ny orgel (invigd 1992).

Varje år arrangeras 6-10 konserter. Tidpunkten är i de flesta fall lördagar kl 16.00. Konserterna varar vanligtvis ca 70 minuter utan paus. Biljetter säljs genom Musikstiftelsens försorg per telefon eller via e-post, vid UNT City/Uppsala Stadsteaters biljettkassa, Kungsgatan 53  i Uppsala samt i entrén före konserterna (se under rubriken “Biljetter”).

Giresta kyrka är belägen några kilometer öster om Örsundsbro, som i sin tur ligger mellan Uppsala och Enköping (se karta).

Verksamheten leds av en styrelse som består av: Peter Friis Johansson, Cari Hildebrand, Barbro Lundberg, Olle Nordberg (ordförande), Anders Wall, Charlotte Wall, Carin Åblad-Lundström och Lena Westberg (adj). 

För ytterligare information kontakta:
Olle Nordberg
Rundelsgränd 3A
753 12  Uppsala
e-post: musik(at)giresta.se
telefon: 070-567 30 51, 018-50 26 36